МОЛЯ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРИЕМАТЕ НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ. АКО НЕ ПРИЕМАТЕ НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ, ТО МОЛЯ ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА.

Понеделник, 21 декември 2020 г.

КОИ СМЕ НИЕ

Еснет Ай Ти Сървисис ООД е дружество с ограничена отговорност със седалище в гр. София, България, бул. „Джеймс Баучер” 103, Номер по ДДС: BG204426946. Дружеството е сертифициран дистрибутор на продуктите на компанията Yubico, като ги продава на клиентите си чрез своята платформа за електронна търговия на адрес: https: //yubico.snetit.eu, която принадлежи на „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД. Условията за използване се уреждат от правото на Европейския съюз и законите за международна търговия. Всеки спор ще бъде решаван в компетентните съдилища в гр. София, България. Ако някоя от настоящите разпоредби бъде обявена за неприложима или прекомерна, то останалите условия за използване на тази интернет страница и условията за поверителност ще останат в пълна сила.

Еснет Ай Ти Сървисис ООД се ангажира да защитава Вашата поверителност. Тази декларация за поверителност се отнася до данните, събирани от „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД чрез пазарната платформа на „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД, разположена на интернет адрес: https://yubico.snetit.eu, хостван и управляван от „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД, наричана оттук нататък „пазарната платформа”.

За всеки въпрос, предложение или заявление, свързани с нашата Политика за поверителност, моля да се свържете нас на адрес [email protected].

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Когато се регистрирате или направите покупка на нашата „пазарна платформа“, Вие ще бъдете помолени да регистрирате Вашите лични данни (име, фамилия, професия, адрес, телефонен номер, пощенски адрес, пощенски код, възраст, пол и други), за да направите своята регистрация на нашата пазарна платформа.

В случай, че решите да извършите онлайн покупка, ние ще поискаме допълнителна информация, която може да включва, но без това да се ограничава до: номера на Вашата кредитна/дебитна карта, CVV, дата на изтичане на кредитната/дебитната карта, банкови данни, номер на мобилен телефон и/или адрес за фактуриране, който ще се използва за създаването на профил за фактуриране.

Във всеки отделен случай служителите на „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД, които имат достъп до Вашите лични данни, ще бъдат точно определени, като достъпът на неупълномощени лица до Вашите лични данни е забранен.

Членовете на нашия екип имат достъп до информацията, която ни предоставяте. Например, както Администраторите, така и Мениджърите на магазини имат достъп до:

 • Информация за поръчките, като например информация за закупените артикули, кога са били закупени те и къде трябва да бъдат изпратени, и
 • Информация за клиента като Вашето име, имейл адрес и информация за фактурирането и доставката.
 • Членовете на нашия екип имат достъп до тази информация, за да изпълнят поръчките, да обработят възстановяванията на суми и да Ви осигуряват поддръжка в ползването на страницата.

Докато посещавате нашата пазарна платформа, ние ще проследяваме:

 • Продуктите, които сте разглеждали:ще използваме тази информация, например, за да Ви покажем продукти, които наскоро сте разглеждали
 • Местоположение, IP-адрес и тип браузър:ще използваме тази информация за цели като изчисляване на данъци и срокове на доставка, както и за да предотвратяваме опитите за измама
 • Адрес за доставка:ще ви помолим да въведете тази информация, за да можем да изчислим например таксата за доставката, преди да направите поръчка, и за да Ви изпратим поръчката!

Ние също така ще използваме бисквитки, за да следим съдържанието на Вашата количка за електронно пазаруване, докато разглеждате нашата интернет страница.

Когато извършвате покупка от нас, ние ще Ви помолим да предоставите информация, включително Вашето име, адрес за фактуриране, адрес за доставка, имейл адрес, телефонен номер, данни за кредитна карта/детайли по плащането, както и незадължителна информация за Вашия профил, като потребителско име и парола. Ще използваме тази информация за цели, като например:

 • Да ви изпратим информация за Вашия профил и поръчка
 • Да отговорим на Вашите запитвания и искания, включително за възстановяване на суми и подаване на оплаквания
 • Да обработваме плащанията и да предотвратяваме опитите за измами
 • Да настроим Вашия профил за нашия магазин
 • Да спазваме всички законови задължения, които имаме, като изчисляване на данъци
 • Да подобряваме нашите предложения в магазина
 • Да изпращаме маркетингови съобщения, ако изберете да ги получавате

Ако създадете профил, ние ще съхраняваме Вашето име, адрес, имейл и телефонен номер, които ще бъдат използвани за попълване на детайлите по плащането за бъдещи поръчки.

Ние обикновено ще съхраняваме Вашата информация за периода, в който тя ще ни бъде необходима за целите, за които я събираме и използваме, и след изтичането на който ние вече няма да сме задължени по закон да продължим да я съхраняваме. Например, ние ще съхраняваме информация за извършените от Вас покупки за период от 5 години за данъчни и счетоводни цели. Това включва Вашето име, имейл адрес и адресите за фактуриране и доставка.

Ние също така ще съхраняваме Вашите коментари или отзиви, ако решите да оставяте такива.

ПЛАЩАНИЯ

Ние приемаме плащания, извършени чрез платформата Stripe. Когато обработваме плащания, някои от Вашите данни ще бъдат предадени на Stripe, включително информация, необходима за обработката или поддръжката на плащането, като общата сума на покупката и информацията за фактуриране. Моля да се запознаете с Политиката за поверителност на Stripe за да научите повече подробности.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Събраната информация ще бъде използвана за управление на нашата пазарна платформа, както и за предоставяне на услугите или за извършване на транзакцията (транзакциите), която сте поискали от нас или за която сте ни оторизирали. Също така, информацията Ви може да бъде използвана от нас за обработката на плащания и текущи дейности, свързани със сигурността и предотвратяването на измами (като банкови оторизации, връщане на начислени суми и за целите на политиките за съхранение на записи) или в случаите, изисквани от приложимото законодателство на България.

Във връзка с тези начини на употреба, ние можем да използваме Вашата информация, за да Ви предоставим едно по-ефективно клиентско обслужване, да подобрим нашата пазарна платформа, както и всякакви свързани продукти или услуги, предлагани от „Еснет Ай Ти Сървисис” ООД. В този случай ще Ви бъде предоставена възможността да извършите избор дали да приемете този начин за използване на Вашата информация.

Ние можем да използваме Вашите данни, за да Ви предоставим важна информация относно продукта или услугата, които използвате, включително критични актуализации и известия. Също така ние можем да Ви изпратим и информация относно други продукти и услуги.

Използването на и достъпът до Вашите данни от други дружества, организации или лица, различни от горепосочените, ще се разрешава ЕДИНСТВЕНО в случай, че това е подходящо и необходимо, за:

 • Да се адаптираме към всяко приложимо законодателство, наредби, правни процедури или начини за завеждане на искове.
 • Да изпълняваме приложимите условия за обслужване на клиентите, както и да разследваме всякакъв вид нарушения относно тях или по отношение на всяко друго нарушение.
 • Да идентифицираме, предотвратяваме или да работим по който и да е друг въпрос, нарушение или измама, свързани с адресите, проблемите на безопасността или техническите неизправности.
 • Да защитим себе си, нашите потребители и които и да е други лица по отношение на всякакви щети или нарушаване на правата, собствеността или безопасността съгласно закона.

Във всеки един момент, Потребителят си запазва правото да бъде информиран или да повдигне възражения срещу всяка по-нататъшна обработка на неговите данни в съответствие със законодателството за защита на личните данни.

Потребителят си запазва правото да изпрати искане, за да прегледа, промени или изтрие личните си данни по всяко едно време.

КОНТРОЛ ВЪРХУ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Освен ако не е посочено друго по-горе, никоя част от Вашите лични данни, които предоставяте на пазарната ни платформа, няма да подлежат на споделяне извън Еснет Ай Ти Сървисис ООД без Вашето писмено разрешение.

Ако имате профил в нашата пазарна платформа или сте оставили коментари в нея, то Вие можете да поискате да получите експортиран файл с личните данни, които съхраняваме за Вас, включително всички данни, които са ни предоставени от Вас. Вие можете също така да поискате да изтрием всички лични данни, които съхраняваме за Вас. Това не включва никакви данни, които ние сме задължени да съхраняваме за административни, правни, данъчни и счетоводни цели, както и за целите на сигурността.

СИГУРНОСТ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Мястото и начина, по който се съхранява Вашата лична информация е нашият първи и основен приоритет. Всички транзакции са кодирани с SSL Encryption SHA-256 с RSA криптиране с 2 048 бита от Cloudflare.

Всички Ваши лични данни се архивират с цялостно КРИПТИРАНЕ ОТ КРАЙ ДО КРАЙ (END TO END ENCRYPTION).

SHIPPING

To take advantage of the real-time shipping rates, fulfill orders and track shipments, certain information about user details (as it relates to shipping), shopping carts, orders, and the configuration of your site will be passed to our respective shipping provider DHL Bulgaria.

WISHLIST

While you visit our site, we’ll track:

 • Products you’ve added to the wishlist: we’ll use this to show you and other users your favourite products, and to create targeted email campaigns.
 • Wishlists you’ve created: we’ll keep track of the wishlists you create, and make them visible to the store staff

We’ll also use cookies to keep track of wishlist contents while you’re browsing our site.

Members of our team have access to the information you provide us with. For example, both Administrators and Shop Managers can access:

 • Wishlist details, such as products added, date of addition, name and privacy settings of your wishlists

Our team members have access to this information to offer you better deals for the products you love.

CHANGES TO THIS PRIVACY STATEMENT

We may occasionally update this privacy policy. When we do so, we will also revise the “last updated” date at the top of the privacy statement. For material changes to this privacy statement, we will notify you either by placing a prominent notice on the home page of our Web site or by directly sending you a notification. We suggest you to periodically review this privacy policy to stay informed about how we are helping to protect the personal information we collect.

See also our Terms of Use and the Refund Policy

For any question or suggestion or statement relating to the Privacy Policy, please contact us at [email protected].